Vyhledat nemovitost

Zvolte si typ nemovitosti

Etický kodex

Etický kodex

Realitní makléř hájí zájmy svého klienta jako své vlastní.
Realitní makléř neuvede klienta vědomě v omyl, nezamlčuje žádné skutečnosti týkající se obchodů, které sjednává.
Realitní makléř vždy jedná podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
Realitní makléř volí takové postupy jednání, aby nezneužil svého postavení v neprospěch svého klienta.
Realitní makléř koná vždy jen v tom rozsahu, jenž mu byl klientem svěřen.
Realitní makléř nesmí bez souhlasu klienta zveřejnit důvěrné informace poskytnuté klientem a to ani po ukončení spolupráce a chrání jeho osobní data.
Realitní makléř jedná vždy čestně a kvalifikovaným způsobem v souladu s dobrými mravy a zásadami RK CESTA
Realitní makléř svým chováním reprezentuje značku RK CESTA, zvyšuje prestiž realitního makléře a profesionalitu obchodu s nemovitostmi.
Realitní makléř neustále zvyšuje svou odbornou kvalifikaci v zájmu dalšího zkvalitnění svých služeb klientům.
Realitní makléř se řídí vždy a to bez výjimky tímto Etickým kodexem RK CESTA.

Zpět na Naše služby

Obrázky byly použity v souladu s licencemi, nebo se souhlasem majitelů nemovitostí.

© 2010 - 2015 RK Cesta